NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
»  Clandestiene arbeidsmigranten
»  OR.C.A.'s missie
»  Wat doet OR.C.A.?
»  Visie
»  Ethische code
»  Jaarverslagen

 

 

   

 

OR.C.A. is lid van:

  

 

 

Clandestiene arbeidsmigranten

Wie zijn de clandestiene arbeidsmigranten?


Een clandestiene arbeidsmigrant is iemand, die werkt zonder een geldige vergunning. Hij of zij is hierheen gekomen op zoek naar een betere toekomst voor zichzelf of zijn/haar gezin.

Meestal, maar niet altijd, hebben deze mensen ook geen verblijfsvergunning. Sommige categorieën migranten, zoals asielzoekers in de eerste fase van hun procedure en toeristen, mogen immers wel legaal verblijven maar niet werken.

Meestal, maar niet altijd, werken clandestiene arbeidsmigranten in het zwart: zonder dat er belastingen of sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

In België vind je clandestiene arbeid vooral in specifieke sectoren, onder meer in de bouw, landbouw, horeca, schoonmaak en in private huishoudens. Vele mensen werken er lange dagen, in slechte omstandigheden, voor minder dan het minimumloon. Hun jobs zijn onzeker, en ze hebben geen enkel uitzicht op werkloosheidsuitkeringen of een pensioen. 

Wij noemen de clandestiene arbeidsmigranten ook 'werknemers zonder wettig verblijf'. Vaak worden ze ook 'illegale' werknemers genoemd. Wij gebruiken het woord 'illegaal' liever niet. Mensen kunnen volgens ons immers nooit illegaal zijn. Bovendien is ook het werk dat ze doen op zich perfect legaal, alleen beschikken werkgevers en werknemers niet over de juiste toelating. We vinden het belangrijk om clandestiene arbeid te onderscheiden van andere, echt illegale activiteiten, zoals diefstal, drugshandel en andere activiteiten uit de criminele sfeer.

 

Hebben deze werknemers rechten?

Jazeker. Arbeidsnormen zijn van toepassing op al wie werkt. Ook bij clandestiene en zwarte tewerkstelling gelden de regels in verband met minimumlonen, arbeidstijden, arbeidsongevallen, een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast riskeren werkgevers een fikse boete als ze betrapt worden op clandestiene tewerkstelling.

Jammer genoeg zijn er heel wat hinderpalen om die rechten in de praktijk af te dwingen. Vele werknemers zonder wettig verblijf verkiezen slecht werk boven geen werk, of zijn bang van hun werkgever of de Belgische autoriteiten. Bovendien is een clandestiene tewerkstelling moeilijk te bewijzen voor de rechtbank.

Werkgevers van werknemers zonder wettig verblijf kunnen daardoor ongestraft arbeidsnormen aan hun laars lappen. Bovendien betalen ze geen sociale zekerheidsbijdragen. Niet verwonderlijk dat clandestiene arbeid voor vele werkgevers aantrekkelijk blijft.