NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
»  Clandestiene arbeidsmigranten
»  OR.C.A.'s missie
»  Wat doet OR.C.A.?
»  Visie
»  Ethische code
»  Jaarverslagen

 

 

   

 

OR.C.A. is lid van:

  

 

 

OR.C.A.'s missie


OR.C.A. wil de werksituatie van werknemers zonder wettig verblijf verbeteren. We willen dat zij niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk aanspraak kunnen maken op hun rechten. We geloven immers dat uitbuiting geen plaats mag hebben in onze welvaartsmaatschappij.

Zo bewijzen we een dienst aan àlle werknemers op de Belgische arbeidsmarkt. Als regels makkelijk te omzeilen zijn op een ‘zwarte’ arbeidsmarkt, is het immers moeilijker om goede arbeidsvoorwaarden af te dwingen voor wie ‘wit’ werkt.

OR.C.A. bouwt aan een werking op verschillende niveaus. We werken samen met relevante actoren zoals vakbonden, beleidsmensen, sociale inspectie, zelforganisaties en NGO’s. We beperken onze werking uitdrukkelijk tot het thema ‘arbeid’. Discussies over legale mogelijkheden voor arbeidsmigratie volgen we op de voet.