NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
»  Clandestiene arbeidsmigranten
»  OR.C.A.'s missie
»  Wat doet OR.C.A.?
»  Visie
»  Ethische code
»  Jaarverslagen

 

 

   

 

OR.C.A. is lid van:

  

 

 

Wat doet OR.C.A.?

 • OR.C.A. informeert via publicaties, de website, vormingen voor verschillende doelgroepen,…
 • OR.C.A.’s helpdesk is bereikbaar voor werknemers zonder papieren, hun begeleiders en alle geïnteresseerden voor advies bij concrete problemen of voor algemene informatie rond het onderwerp.
 • OR.C.A. sensibiliseert ook relevante actoren (overheidsdiensten, middenveldorganisaties,…) en het grote publiek.
 • OR.C.A. doet waar mogelijk aan beleidswerk om de rechtspositie van werknemers zonder wettig verblijf te verbeteren en om te zoeken naar alternatieven voor hun clandestiene arbeidssituatie.

Waarvoor kan je bij OR.C.A. terecht?

Je bent zelf een clandestiene arbeidsmigrant en

 • je wilt meer informatie over je rechten en hoe je ze kan uitoefenen.
 • je hebt een probleem met je werkgever en weet niet waar naartoe.
 • je wilt ervaringen uitwisselen met anderen.

 Je bent hulpverlener, vrijwilliger, vakbondsafgevaardigde,… en

 • je wilt meer informatie over de wettelijke en feitelijke positie van clandestiene werknemers op de Belgische arbeidsmarkt.
 • je zit met een concrete hulpvraag rond arbeidsrechten waar je zelf niet meteen een antwoord op vindt.
 • je wilt een activiteit organiseren rond de rechten van clandestiene werknemers.
 • je wilt ervaringen uitwisselen of een samenwerking opzetten met andere mensen en organisaties rond dat thema.
OR.C.A. organiseert zelf geen clandestiene arbeid en kan je niet helpen als je werk zoekt of werk aanbiedt. Alle informatie die OR.C.A. krijgt over individuele werknemers, blijft strikt vertrouwelijk. OR.C.A. werkt met een ethische code die je terugvindt op onze website.