NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
»  Clandestiene arbeidsmigranten
»  OR.C.A.'s missie
»  Wat doet OR.C.A.?
»  Visie
»  Ethische code
»  Jaarverslagen

 

 

   

 

OR.C.A. is lid van:

  

 

 

Ethische code

OR.C.A.'s helpdesk volgt een strikte ethische code voor de hulp aan en omgang met werknemers zonder wettig verblijf. Deze code is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en kan eventueel opgevraagd worden via het contactformulier op deze website.

Daarnaast werd op de Algemene Vergadering van 2009 besloten om ook een ethische code op te stellen voor bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering. We stellen immers vast dat zwartwerk en schendingen van arbeidsrechten overal om ons heen plaatsvinden. De ethische code bepaalt dat al wie lid is van OR.C.A. of voor de organisatie werkt, ook in zijn of haar persoonlijke leven er strikte principes op nahoudt rond arbeidsrechten en sociale fraude. Deze ethische code kan u hier bekijken.