NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van OR.C.A. De meeste zijn enkel in digitale versie verkrijgbaar. Publicaties die ook in gedrukte versie beschikbaar zijn, kunnen opgestuurd worden mits betaling van de portkosten (u krijgt dan een factuur toegestuurd bij de verzending). Je vindt de brochures ook terug op de website www.werknemerszonderpapieren.be

Om te bestellen, stuur een mailtje naar info@orcasite.be met uw naam, adres en de gewenste publicatie

Nota: Zwartwerk strafbaar voor de werknemer wat is de impact voor de werknemer zonder wettig verblijf?

Op 29 februari 2016 keurde de kamer een wetsontwerp goed dat onder meer zwartwerk strafbaar maakt voor iedere werknemer. OR.C.A. en andere diensten hebben gevraagd Artikel 32 van de wet aan te passen.

We vreesden immers dat werknemers zonder wettig verblijf niet langer een klacht tegen hun werkgever zouden durven neerleggen. Het artikel werd toch gestemd, maar na overleg bekwamen we de nodige garanties dat slachtoffers van uitbuiting geen boete zou moeten betalen. U vindt meer duiding in de nota hieronder:

Zwartwerk strafbaar voor de werknemer wat is de impact voor de werknemer zonder wettig verblijf?

 

Brochure: Hoe stap ik uit het schijnzelfstandigenstatuut?

Eerste lijnhulpverleners komen steeds vaker in contact met arbeidskrachten die werken in het statuut van zelfstandige maar daar eigenlijk niet thuis horen. Dit kan voor de betrokkene heel wat problemen opleveren. In deze brochure proberen we op een eenvoudige manier toe te lichten wat een schijnzelfstandige is en wat voor opties hij heeft eenmaal hij in dit statuut is terecht gekomen. Wat met schulden bij de sociale zekerheid? Kan het statuut omgezet worden van schijnzelfstandige naar werknemer? Bij welke instanties kan hij aankloppen. U vindt de nodige info in deze brochure:

Hoe stap ik uit het schijnzelfstandigenstatuut?

 

 Rechtengids voor werknemers zonder papieren - 2014

Onze bekendste publicatie is Werknemers zonder papieren: een rechtengids, die OR.C.A. samen met  ACV, FGTB, CIRÉ en het Federaal Migratiecentrum in 2014 geactualiseerd in zijn derde druk. Deze rechtengids informeert de werknemers zonder papieren concreet over hun arbeidsrechten en hoe ze die effectief kunnen verdedigen, en is ook voor hulpverleners een handige informatiebron. Er kwamen voor deze derde ook twee talen bij het Arabisch en het Braziliaans portugees.

Zestalig zakboekje (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch en Braziliaans Portugees)
Prijs: € 1 (exclusief verzendingskosten)

Kan gedownload worden in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch en Braziliaans Portugees.

 

Onze (Ge)Rechten - 2013

In dit kookboek vindt u 26 heerlijke en unieke recepten uit de wereldkeuken, allen even inspirerend als de verhalen van de vrouwen die ze geschreven hebben. Sterke en moedige vrouwen die beslisten om hun land te verlaten, op zoek naar een beter leven voor zichzelf en hun families.

 De huishoudsters die dit boek hebben samengesteld laten u daarom niet alleen kennismaken met gerechten die ze graag klaarmaken voor zichzelf of hun werkgevers, maar ook met hun rechten als volwaardige werknemers.

 We nodigen u uit om de exotische mix van heerlijke (Ge)rechten en bijzondere levensverhalen te ontdekken die de auteurs u voorschotelen in dit boek. Echte parels van de verborgen wereldkeuken van België.

 Verkrijgbaar in Nederlands en Frans (De franse versie is ondertussen uitverkocht.)

Prijs: € 20 (exclusief verzendingskosten) bestel hier

Arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf: een handleiding uit de praktijk - 2012

 

Clandestiene arbeid gaat vaak gepaard met onveilige arbeidsomstandigheden. Werknemers zonder wettig verblijf zijn vaak het slachtoffer van een arbeidsongeval. De  publicatie: Arbeidsongeval? Dubbele pech voor werknemers zonder wettig verblijf: een handleiding uit de praktijk legt aan de hand van enkele casussen uit, welke stappen gezet moeten worden na een ongeval, wat de rol is van het Fonds voor Arbeidsongevallen en wat de te volgen procedures zijn. In de tekst wordt ook stil gestaan bij mogelijke knelpunten.


Verkrijgbaar in Nederlands en Frans

Prijs: € 10 (exclusief verzendingskosten) of gratis te downloaden vanaf onze website (klik op de afbeelding).

Eerste Hulp bij schending van de arbeidsrechten van clandestiene werknemers: een stappenplan - 2010

Eerste Hulp Bij Schending van de Arbeidsrechten van clandestiene werknemers: een stappenplan werd door OR.C.A. ontwikkeld vanuit eigen ervaringen in de helpdeskwerking en op basis van de deskundigheid van eerstelijns hulpverleners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast een korte inleiding over de thematiek wordt in drie stappen uitgelegd hoe een eerstelijnshulpverlener mensen zonder wettig verblijf kan bijstaan rond problemen met hun tewerkstelling in de informele economie. Een aanrader voor wie regelmatig werkt met mensen zonder wettig verblijf.

Verkrijgbaar in Nederlands en Frans

Prijs: € 3 (exclusief verzendingskosten) of gratis te downloaden vanaf onze website (klik op de afbeelding).

Werknemers zonder papieren en hun arbeidsrechten: een juridische handleiding - 2010

Werknemers zonder papieren en hun arbeidsrechten: een juridische handleiding bouwt verder op het stappenplan uit de voornoemde publicatie. We gaan dieper in op de juridische kanalen die gevolgd kunnen worden om de arbeidsrechten voor werknemers zonder papieren af te dwingen. Welke inspecties zijn bevoegd? Welke klachten kun je indienen? Wat in geval van een arbeidsongeval? Wat is de wetgeving rond schijnzelfstandigen? Het juridisch kluwen wordt door advocaat Bob Brys ontrafeld in duidelijke en toegankelijke taal.

Verkrijgbaar in Nederlands en Frans
Prijs: € 10 (exclusief verzendingskosten)
of gratis te downloaden vanaf onze website (klik op de afbeelding).

Arbeidsrechten Hebben Geen Grenzen - 2009

Arbeidsrechten hebben geen grenzen: inspiratieboek voor het organiseren van werknemers zonder papieren

handelt over het verenigen, organiseren en stimuleren van werknemers zonder papieren om zelf hun rechten af te dwingen als groep. Deze publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de verschillende manieren waarop syndicale en niet-gouvernementele organisaties uit binnen- en buitenland aan de slag gingen.
Meer


Enkel beschikbaar in het Nederlands
Prijs: € 15 (exclusief verzendingskosten)
of gratis te downloaden vanaf onze website (klik op de afbeelding).

 

Eigen baas? Brochure over het zelfstandigenstatuut - 2007

Rapporten en studies

Huishoudpersoneel: Door een Andere Bril Bekeken - 2010

In dit rapport brengen we verslag uit van een bevraging van werkgevers en werknemers in 2009. We gingen op zoek naar de reden waarom nog zoveel werknemers zonder papieren tewerkgesteld worden door welgestelde gezinnen als voltijdse huishoudbediende. Van daaruit formuleren we aanbevelingen voor meer legaliteit en betere arbeidsomstandigheden. Dit rapport is enkel beschikbaar in digitale versie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Lees de voorstelling van het rapport
 • Download het rapport (PDF)

  Dit rapport is ook beschikbaar in het Frans

  Ecuador Hier en Ginder - 2008

  Eindrapport van het project 'Arbeidsrechten voor Spaanstalige werknemers zonder papieren in België'

  • Kan gedownload worden in het Nederlands, Frans en Spaans
  • Een gedrukte versie is verkrijgbaar in het Nederlands

  Jaarverslagen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •