NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
»  Clandestiene arbeidsmigranten
»  OR.C.A.'s missie
»  Wat doet OR.C.A.?
»  Visie
»  Ethische code
»  Jaarverslagen

 

 

   

 

OR.C.A. is lid van:

  

 

 

Over OR.C.A.

De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten werd opgericht in 2003. Op dat moment was de werksituatie van mensen zonder wettig verblijf nog maar heel weinig gekend. Werknemers zonder wettig verblijf – of ‘clandestiene arbeidsmigranten’ - vonden maar zelden hun weg naar instanties die hun arbeidsrechten zouden kunnen verdedigen, zoals bijvoorbeeld de vakbonden.

Nochtans was het wel duidelijk dat de meeste mensen zonder wettig verblijf op de één of andere manier werkten, voor het overgrote deel in het zwart. Zij hebben immers geen andere mogelijkheid om te overleven en hun gezin te voeden.

Opzoekwerk wees uit dat ook werknemers zonder wettig verblijf in België over heel wat arbeidsrechten beschikken. Maar omdat ze hun rechten niet kennen, omdat ze bang zijn om uitgewezen te worden, of omdat ze weinig alternatieven hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, worden die rechten niet in de praktijk gebracht.

OR.C.A. wil daar verandering in brengen. Wij informeren werknemers (en degenen die hen begeleiden) over hun rechten en staan hen bij wanneer ze die rechten willen afdwingen. Wij brengen het perspectief van werknemers zonder wettig verblijf op de tafel telkens er wordt gesproken over ‘illegale arbeid’, ‘arbeidsmigratie’, en andere hete hangijzers.

 

Sinds 2005 is OR.C.A. operationeel met een secretariaat in Brussel.