NL | FR | EN | ES
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten

OR.C.A. wordt FAIRWORK Belgium

We blijven opkomen voor de ARBEIDSRECHTEN VAN WERKNEMERS MET EEN PRECAIR – OF ZONDER VERBLIJFSRECHT

STUDIE- en FEESTDAG

OR.C.A. wordt na 15 jaar FAIRWORK Belgium. We nodigen u graag uit voor deze studiedag van donderdag 15 maart 2018. Een scharnierpunt in onze werking voor een effectieve werknemersbescherming voor en met de meest kwetsbare groepen bij de buitenlandse werknemers. Op 15/3 bieden we u een sterk inhoudelijk aanbod, lanceren we onze nieuwe naam én klinken op de voorbije en de komende tijd.

Een afspraak die u niet mag missen! Schrijf u in via info@orcasite.be
 

VIER WERKWINKELS

01. Werknemers met een precair – of zonder verblijfsrecht en arbeidsrechten: de praktijk van de rechtsbescherming

Welke arbeidsrechten hebben deze werknemers? Wat zegt de wetgeving en wat zijn de recentste evoluties? Wat kunnen we leren uit de vonnissen die OR.C.A. (nu FAIRWORK Belgium) verzamelde? Waar hebben ze recht op na een arbeidsongeval? Wat is de rol van de hulpverlener, sociaal inspecteur, vakbond, advocaat,...

Begeleiding: Niel Vandenput, attaché-directiehoofd TSW Antwerpen en Jan Knockaert (FAIRWORK Belgium).

 

02. Huishoudpersoneel met een precair –of zonder verblijfsrecht: de praktijk van rechten en misbruiken

Wat is de Belgische wetgeving rond verschillende vormen van huisarbeid? Wat is de praktijk voor het huispersoneel? Waar wringt het schoentje? Welke problemen zien we bij au pairjongeren? Wat zijn de voorstellen van FAIRWORK Belgium.

Begeleiding: Omar García (FAIRWORK Belgium)

 

03. Fairwork, -trade, - fin , - play, - phone...: Mensenrechten blijven geen fairytale

We kennen het concept Fairtrade, fairphone, fairfin, fairplay en nu fairwork … Hoe past FAIRWORK Belgium in dit verhaal? Wat verstaan we onder het concept FAIR in deze context? Wat is de verantwoordelijkheid van de klant als het over FAIRWORK gaat. We gaan in gesprek met enkele experts.

Begeleiding: Didier Vanderslycke (FAIRWORK Belgium), Thomas Mels, (Hoofd Politiek-Zuid-Jongeren van Oxfam Wereldwinkels vzw)

 

04. Schijnzelfstandigen: een schijn van bescherming?

Werknemers met een precair verblijfsrecht zijn steeds vaker tewerkgesteld als zelfstandige. Heel vaak als schijnzelfstandigen. Wanneer is iemand een schijnzelfstandige? Hoe kan je uit het statuut stappen? Wat zijn de gevolgen?

Begeleiding: Medewerker RSVZ

 

PROGRAMMA

09u00 Onthaal en welkom
09u30 Keuze uit de vier werkwinkels
11u00 Pauze
11u15 Keuze uit de vier werkwinkels
12u45 Broodjeslunch
13u45 Feestrede
14u00 En dit is: FAIRWORK Belgium
14u15 Feestelijke receptie

Simultaanvertaling is voorzien.

 

ADRES

The International Association Centre
Washingtonstraat 40
B -1050 Brussel
Wegbeschrijving: www.mai.be

 

TOEGANG

€ 25 (met broodjeslunch) Infomap en dranken inbegrepen

Deze opleiding is door de OVB erkend voor 3 punten.

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten op zich voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

  

 

 

 

 

     

 

WE SLUITEN DE DAG AF MET EEN INHOUDELIJKE FEESTREDE EN DE VOORSTELLING VAN FAIRWORK BELGIUM

We nodigen Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11. uit om het belang van de bescherming van de arbeidsrechten en sociale rechten van onwettige of precaire verblijvers te kaderen binnen het concept en de verworvenheden van de welvaartstaat. We heffen dan samen het glas op FAIRWORK Belgium

 

GRAAG INSCHRIJVEN VOOR 12 MAART

Vermeld uw naam, voornaam, organisatie / dienst / instelling, adres, telefoon en of u wil genieten van de broodjeslunch (vermeld graag uw voedselvoorschrift: vegetarisch, halal, koosjer,…). Gelieve een indicatie te gewen welke twee werkwinkels je zou willen volgen, het staat u vrij om de dag zelf nog te veranderen.

Schrijf u in via info@orcasite.be